เทคนิคออมเงินเตรียมพร้อมสำหรับวัยเกษียณ


0

 

เคยเช็กตัวเองกันไหมคะว่า ทำงานมานานพอสมควรแล้ว มีเงินออมสำหรับการเกษียณกันบ้างหรือยัง? ถ้ายังบอกเลยว่าต้องคิดวางแผนได้แล้ว เพราะเงินออมสำหรับวัยเกษียณนั้นยิ่งออมเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี เนื่องจากมีระยะเวลาในการออมนาน ทำให้ไม่ต้องออมเป็นจำนวนมากให้ต้องรู้สึกกดดันจนเกินไป

เช่น หากคิดว่าจะเกษียณตอนอายุ 60 ปี และต้องมีค่าใช้จ่ายหลังสำหรับชีวิตเกษียณรวม 10 ล้านบาท ถ้าเริ่มออมตั้งแต่อายุ 25 ปี คุณจะออมเดือนละประมาณ 6,000 บาท ขณะที่ถ้าเริ่มออมตอนอายุ 40 ปีคุณต้องออมถึงเดือนละ 20,000 บาท จึงจะได้เงินไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียว ดังนั้นอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปหันมาออมเงินเพื่อเกษียณด้วยเทคนิคเหล่านี้ดีกว่าค่ะ

  1. คำนวณค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้หลังเกษียณ โดยประมาณอายุขัยเฉลี่ยของบรรพบุรุษ และบวกเพิ่มอีก 10 ปี เช่น บรรพบุรุษอายุเฉลี่ย 70 อายุของเราจะอยู่ประมาณ 80 ปี หากเกษียณอายุตอน 60 ปีก็จะต้องการใช้เงินไปอีก 20 ปีโดยประมาณ จากนั้นให้นำค่าใช้จ่ายต่อเดือน x 12 เดือน x จำนวนปีหลังเกษียณ = เงินที่จะต้องมีเตรียมไว้หลังเกษียณแบบที่ยังไม่รวมค่าเงินเฟ้อ
  2. ดูรายได้หลังเกษียณของตัวเอง โดยดูว่าหลังจากเกษียณตัวเองจากงานที่สร้างรายได้ประจำแล้ว ยังมีรายได้จากทางใดบ้าง เช่น จากกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.), กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), รายได้จากอาชีพเสริม, จากค่าเช่าอาคารพาณิชย์ เป็นต้น ลองนำรายได้เหล่านี้มารวมกันแล้วดูว่าเพียงพอต่อการใช้ชีวิตของคุณหรือไม่
  3. ตั้งเป้าหมายของการออม โดยให้นำ ค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ 20,000 x 12 (เดือน) x 20 (จำนวนปีหลังเกษียณ) = 4,800,000 บาท (ยังไม่รวมเงินเฟ้อ) ซึ่งเป็นจำนวนเงินออมที่คุณจะต้องเตรียมไว้สำหรับชีวิตหลังเกษียณ จากนั้นให้นำตัวเลขนี้มาหักออกจากเงินรายได้ที่คาดว่าจะได้+เงินออมที่มี แล้วเหลืออีกเท่าไหร่นั่นคือ เงินที่คุณต้องออมเพิ่มเพื่อให้ถึงเป้าหมายเงินออมวัยเกษียณของตัวเอง
  4. วางแผนการออม ซึ่งมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน เช่น ทำบันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อให้เห็นว่าอะไรคือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและอะไรที่สามารถตัดออกได้เพื่อนำมาเป็นเงินออม, หักเงินเดือนเข้าบัญชีเงินออมเป็นประจำทุกเดือน หรือเก็บเงินผ่านการลงทุนทางการเงิน เช่น กองทุนรวม, กองทุนรวมตราสารทุนหรือหุ้น, ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือหารายได้เสริมจากสิ่งที่คุณชื่นชอบหรือถนัด เช่น ค้าขาย, งานเขียน, งานออกแบบ เป็นต้น

 

ทั้งหมดนี้คุณเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ ถ้าอยากใช้ชีวิตอย่างไม่ติดขัดหลังเกษียณอายุ นอกจากนั้นอาจมองหาอาชีพหลังเกษียณเอาไว้ด้วยก็ได้ เพราะการเกษียณอายุไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องหยุดการทำงานไปเลย ทั้ง ๆ ที่ยังมีศักยภาพอยู่เต็มเปี่ยม แต่การเกษียณอาจจะเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนจากอาชีพประจำมาเป็นการได้ทำงานที่รักและอยากจะทำมานานแล้วก็ได้


Like it? Share with your friends!

0
Piyawan

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *