2562 ผักผลไม้ในห้างมีสารพิษมากกว่าในตลาดสด!


0

2562 ผักผลไม้ในห้างมีสารพิษมากกว่าในตลาดสด!

 

ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) แถลงผลการตรวจผักและผลไม้ประจำปี 2562 จากการเก็บตัวอย่าง 286 ตัวอย่างจากห้างค้าปลีก ตลาดสดทั่วไปในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น ยโสธร สระแก้ว จันทบุรี ราชบุรี และสงขลา โดยครอบคลุมผัก 15 ชนิด ผลไม้ 9 ชนิด และส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO-17025 ที่สหราชอาณาจักร สิ่งที่พบคือ

  • ผักผลไม้มีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานสูงถึง 41%
  • ผักที่พบสารพิษตกค้างเกิดค่ามาตรฐานมากที่สุดคือ ผักกวางตุ้ง คะน้า กระเพรา พริก กะหล่ำดอก ผักชี มะเขือเปราะ มะเขือเทศ ตามลำดับ
  • ผลไม้ที่พบสารพิษตกค้างเกิดค่ามาตรฐานมากที่สุดคือ ส้ม ชมพู่ ฝรั่ง องุ่น มะละกอสุก แก้วมังกร ตามลำดับ
  • ผลไม้นำเข้าต่างจากประเทศพบสารพิษตกค้าง 33.3% ส่วนในประเทศพบสูงถึง 48.7%
  • ผักผลไม้ในห้างค้าปลีกที่ประชาชนต้องซื้อในราคาสูงมีสารพิษตกค้างเกิดมาตรฐาน 44% ซึ่งสูงกว่าตลาดสดที่พบสารพิษตกค้างอยู่ที่ 39%
  • ผักผลไม้ที่ได้ตรารับรองคุณภาพ GAP และ GMP พบสารตกค้าง 26%
  • ผักผลไม้ที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของรัฐ Organic Thailand พบการตกค้างของสารพิษ 3 จาก 6 ตัวอย่าง
  • ผักผลไม้ที่ได้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ เช่น USDA, EU, Bioagricert, มกท.(สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์) ไม่พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานเลย

 

เห็นข้อมูลกันเช่นนี้แล้ว ในฐานะผู้บริโภคที่มีทางเลือกน้อยเวลาซื้อผักผลไม้มารับประทานสิ่งที่ต้องปฏิบัติคือ ล้างให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะสะอาดได้ และควรเลือกผักผลไม้จากตรารับรองเกษตรอินทรีย์ที่ไม่พบสารพิษตกค้างจะเป็นการดีที่สุดนะคะ


Like it? Share with your friends!

0
Piyawan

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *