• View Full Post

    2562 ผักผลไม้ในห้างมีสารพิษมากกว่าในตลาดสด!

    2562 ผักผลไม้ในห้างมีสารพิษมากกว่าในตลาดสด!   ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) แถลงผลการตรวจผักและผลไม้ประจำปี 2562 จากการเก็บตัวอย่าง 286 ตัวอย่างจากห้างค้าปลีก ตลาดสดทั่วไปในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น ยโสธร สระแก้ว จันทบุรี ราชบุรี และสงขลา โดยครอบคลุมผัก 15 ชนิด ผลไม้ 9 ชนิด และส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน...

    0